Saint Vincents Rd at Blinzinger Road, stop 27, Banyo